Информация эмитента | nempump.com

Информация эмитента

Розкриття інформації та звітності емітента

Особлива інформація

Особлива інформація від 18.04.2011 (рішення емітента про утворення представництва)

Особлива інформація від 21.04.12 (відомості про зміну складу посадових осіб емітента)

Особлива інформація від 24.04.12 (відомості про зміну складу посадових осіб емітента)

Особлива інформація від 04.07.12 (відомості про зміну складу власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій)

Особлива інформація від 28.02.13 (відомості про зміну складу посадових осіб емітента)

Особлива інформація від 29.03.13 (відомості про зміну складу посадових осіб емітента)

Особлива інформація від 11.07.13 (рішення емітента про утворення представництва)

Особлива інформація від 16.04.14 (відомості про зміну складу посадових осіб емітента)

Особлива інформація від 10.07.14 (відомості про зміну складу посадових осіб емітента)

Особлива інформація від 11.07.14 (відомості про зміну складу посадових осіб емітента)

Особлива інформація від 03.10.14 (відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій)

Особлива інформація від 21.10.14 (відомості про зміну складу посадових осіб емітента)

Особлива інформація від 27.10.14 (відомості про зміну складу посадових осіб емітента)

Особлива інформація від 15.04.15 (відомості про зміну складу посадових осіб емітента)

21.04.2016

Особлива інформація від 18.04.2016 (рішення емітента про припинення представництва)

Особлива інформація від 19.04.2016 (відомості про зміну складу посадових осіб емітента)

5.07.2016

Особлива інформація від 02.07.2016 (Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій)

3.10.2016

Особлива інформація від 30.09.2016 (Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів)

5.10.2016

Особлива інформація від 04.10.2016 (Відомості про зміну  власників, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій)

21.10.2016

Особлива інформація від 20.10.16 (Відомості про зміну  власників, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій)

23.11.2016

Особлива інформація від 21.11.16 (Відомості про зміну  власників, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій)

22.12.2016

Особлива інформація від 20.12.16 (Відомості про зміну складу посадових осіб емітента) 

Особлива інформація від 21.12.16 (Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких  є заінтересованість) 

 20.01.2017

Особлива інформація від 17.01.17 (Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів) 

21.04.2017

Особлива інформація від 19.04.2017 (відомості про зміну складу посадових осіб емітента)

24.04.2017

Особлива інформація від 19.04.17 Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

4.10.2017

Особлива інформація від 02.10.17  Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

13.10.2017

Особлива інформація від 10.10.17  Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

28.12.2017

Особлива інформація від 27.12.17. Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Регулярна інформація

Річний звіт за 2010 р.

Річний звіт за 2011 р.

Річний звіт за 2012 р.

Річний звіт за 2013 р.

Річний звіт за 2014 р.

27.04.2016

Річний звіт за 2015 р.

27.04.2017

Річний звіт за 2016

Аудиторський висновок

Аудиторський висновок 2010 року,ч.1

Аудиторський висновок 2010 року,ч.2

Аудиторський висновок 2010 року,ч.3

Аудиторський висновок 2010 року,ч.4

Аудиторський висновок 2010 року,ч.5

Аудиторський висновок 2011 року,ч.1

Аудиторський висновок 2011 року,ч.2

Аудиторський висновок 2011 року,ч.3

Аудиторський висновок 2011 року,ч.4

Аудиторський висновок 2012 року,ч.1

Аудиторський висновок 2012 року,ч.2

Аудиторський висновок 2012 року,ч.3

Аудиторський висновок 2012 року,ч.4

Аудиторський висновок 2012 року,ч.5

Аудиторський висновок 2012 року,ч.6

Аудиторський висновок 2012 року,ч.7

Аудиторський висновок 2012 року,ч.8

Аудиторський висновок 2012 року,ч.9

Аудиторський висновок 2012 року,ч.10

Аудиторський висновок 2012 року,ч.11

Аудиторський висновок 2012 року,ч.12

Аудиторський висновок 2013 року

Аудиторський висновок 2014 року

27.04.2016

Аудиторський висновок 2015 року

27.04.2017

Аудиторський висновок 2016 року

Звіт Ревізійної комісії

Звіт ревізійної комісії за 2010 рік

Звіт ревізійної комісії за 2011 рік, ч.1

Звіт ревізійної комісії за 2011 рік, ч.2

Звіт ревізійної комісії за 2011 рік, ч.3

Звіт ревізійної комісії за 2011 рік, ч.4

Звіт ревізійної комісії за 2012 рік, ч.1

Звіт ревізійної комісії за 2012 рік, ч.2

Звіт ревізійної комісії за 2013 рік

Звіт ревізійної комісії за 2014 рік

21.04.2016

Звіт Ревізійної комісії за 2015 рік

21.04.2017

Звіт Ревізійної комісії за 2016 рік

Загальні збори акціонерів-2011

Протокол чергових загальних зборів акціонерів від 18.04.2011

Підсумки голосування по питанням порядку денного чергових загальних зборів акціонерів від 18.04.2011

Загальні збори акціонерів-2012

Повідомлення про проведення чергових загальних зборів акціонерів від 24.04.2012

Протокол чергових загальних зборів акціонерів від 24.04.2012

Підсумки голосування по питанням порядку денного чергових загальних зборів акціонерів від 24.04.2012

Загальні збори акціонерів-2013

Повідомлення про проведення чергових загальних зборів акціонерів від 24.04.2013

Протокол чергових загальних зборів акціонерів від 24.04.2013

Підсумки голосування по питанням порядку денного чергових загальних зборів акціонерів від 24.04.2013

Загальні збори акціонерів-2014

Повідомлення про проведення чергових загальних зборів акціонерів від 16.04.2014

Протокол чергових загальних зборів акціонерів від 16.04.2014

Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів від 4.06.2014

Підсумки голосування по питанням порядку денного чергових загальних зборів акціонерів від 16.04.2014

Протокол позачергових загальних зборів акціонерів від 04.06.2014

Підсумки голосування позачергових загальних зборів акціонерів від 04.06.2014

Загальні збори акціонерів-2015

Повідомлення про проведення чергових загальних зборів акціонерів від 15.04.2015

Повідомлення про зміни в порядку денному чергових загальних зборів акціонерів від 15.04.2015

Протокол чергових загальних зборів акціонерів від 15.04.2015

Підсумки голосування по питанням порядку денного чергових загальних зборів акціонерів від 15.04.2015

Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів 04.09.2015

Протокол позачергових загальних зборів акціонерів 04.09.15

Підсумки голосування по питанням порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів від 04.09.2015

Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів 01.10.15

Протокол позачергових загальних зборів акціонерів від 01.10.2015

Підсумки голосування по питанням порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів від 01.10.2015

Загальні збори акціонерів-2016

15.03.2016

Повідомлення про проведення чергових загальних зборів акціонерів 19.04.2016

31.03.2016

Повідомлення про зміни в порядку денному чергових загальних зборів акціонерів 19.04.2016

21.04.2016

Протокол чергових загальних зборів акціонерів від 19.04.2016

Підсумки голосування з питань порядку денного чергових загальних зборів акціонерів від 19.04.2016

Загальні збори акціонерів-2017

Повідомлення про проведення чергових загальних зборів акціонерів 19.04.2017 р.

24.04.2017

Протокол річних загальних зборів акціонерів 19.04.2017 

Підсумки голосування з питань порядку денного чергових загальних зборів акціонерів від 19.04.2017

21.11.2017

Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів 22.12.2017

11.12.2017

Повідомлення про внесення змін до проекту порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів 22.12.17

Проект порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів 22.12.17 з урахуванням змін

26.12.2017

Повідомлення про те, що позачергові загальні збори акціонерів 22.12.17 не відбулись

 

Корпоративні документи

Статут Товариства

Положення про Загальні збори Товариства

Положення про Наглядову Раду Товариства

Положення про Правління Товариства

Положення про Ревізійну комісію Товариства

Свідоцтво про державну реєстрацію випуску акцій

Положення про відокремлений структурний підрозділ (представництво в м. Києві, Україна)

Афілійовані особи

Афілійовані особи товариства

Разработано в студии "ТриА"