Контроль якості

Якість, надійність, технологічність

АТ “Сумський завод” Насосенергомаш “має все необхідне для випуску високоякісної продукції, що відповідає вимогам самих вимогливіх споживачів:

У 1999 року на підприємстві розроблена, впроваджена і діє Система  управління  якістю  відповідно  до  вимог  міжнародного стандарту  ISO 9001, функціонування якої на підприємстві підвищує його авторитет на міжнародному ринку, забезпечує зростання виробничих показників і якості продукції, що випускається, а також  керованість організації і мотивацію персоналу.

Для гарантованого виробництва безпечної та якісної продукції, створення безпечних умов праці та раціонального використання природних ресурсів у 2013 році в АТ «Сумський завод «Насосенергомаш» впроваджена інтегрована система менеджменту, акредитована Міжнародним Бюро VERITAS, яка включає в себе Систему менеджменту навколишнього середовища відповідно до вимог стандарту ISO 14001: 2004 та Систему менеджменту охорони праці та промислової безпеки відповідно до вимог стандарту OHSAS 18001: 2007.

Сертифікати і дозволи

OHSAS 18001 на рус.яз._сайтВ даний час вся продукція, яку виготовляє АТ «Сумський завод« Насосенергомаш », сертифікована і має всі необхідні дозволи. Продукція, що виготовляється підприємством, випускається відповідно до технічних умов і стандартів, що діють в Україні, Республіці Білорусь, Республіці Казахстан, Російській  Федерації та країнах далекого зарубіжжя.

Свого часу на насосне обладнання були отримані російські сертифікати відповідності на відповідність вимогам технічного регламенту «Про безпеку машин та устаткування», які діють до закінчення терміну їх дії. Організація  яка проводила сертифікацію – НП «Сертифікаційний центр НАСТХОЛ».

На обладнання для нафтової та нафтохімічної галузей промисловості були отримані сертифікати схвалення, що відповідають вимогам стандарту API STANDARD 610 «Відцентрові насоси для нафтової, нафтохімічної і газової промисловості» (11-го видання). Сертифікати схвалення були видані ІП «СЖС УКРАЇНА».

На продукцію, що поставляється в Російську Федерацію  отримано дозволи на застосування обладнання, видані Федеральною службою з екологічного, технологічного і атомного нагляду. Дозвіл на застосування підтверджує можливість експлуатації обладнання на виробничих об’єктах різних галузей промисловості РФ.

Отримано дозвіл Держгірпромнагляду МНС Республіки Білорусь на право виготовлення та застосування в Республіці Білорусь насосного обладнання на об’єктах, підконтрольних Держгірпромнагляду.

Насосне обладнання, що поставляється на атомні станції Російської Федерації і входить в номенклатуру ВІТ, проходить сертифікацію в системі сертифікації виробів і технологій для ядерних установок, радіаційних джерел і пунктів зберігання (ВІТ).qj03a

Як орган по сертифікації в системі ВІТ АТ «Сумський завод Насосенергомаш» вибрав акредитовану в установленому порядку автономну некомерційну організацію – АНО «АтомТехноТест».

АТ «Сумський завод« Насосенергомаш » затверджено в якості постачальника ДП НАЕК« Енергоатом » на виготовлення і поставку насосного обладнання та запасних частин до нього для АЕС України.

Державне управління ядерної безпеки Китайської Народної Республіки (NNSA) видало АТ «Сумський завод« Насосенергомаш » сертифікати, що підтверджують кваліфікацію підприємства для проектування і виробництва насосів для АЕС класів безпеки 2 і 3.

Високоточні випробування

china_sert

На підприємстві споруджено унікальний, який не має аналогів в Європі і СНД комплекс випробувальних стендів. Тут проводяться натурні випробування як високонапірних електронасосних агрегатів, так і агрегатів великої продуктивності при:

Стенди дозволяють випробувати насосне обладнання на номінальній потужності і на натурній частоті обертання, щоб ще на території заводу, до установки на місці експлуатації, підтвердити всі параметри обладнання, відображені в технічних каталогах і контрактах на поставку.

На випробувальному комплексі допускається проведення всіх типів випробувань: попередні, приймальні, приймально-здавальні, періодичні, кваліфікаційні, типові, а також тривалі випробування на надійність. Є два майданчики, де можуть монтуватися і випробовуватися два насосних агрегату.

На базі стендового майданчика, баків, систем, які обслуговують стенд, шляхом перекомпонування можливе проведення натурних випробувань інших типів насосів і насосних агрегатів з раніше описаними параметрами, для чого на стенді є набір масивних чавунних плит різної висоти.

В рамках стендових випробувань можливо відтворити умови реально працюючої нафтової перекачувальної станції з насосними агрегатами, двигунами, системами охолодження і життєзабезпечення. Це великогабаритне металоємне обладнання, яке збирається всередині стенду. Замовник контролює випробування, а потім обладнання розбирається і на місці експлуатації проводиться контрольне збирання в присутності шеф-інженерів підприємства.

Комплекс лабораторій дозволяє виконувати такі види руйнівного і неруйнівного контролю:

 

Підтверджено компетентність випробувальної лабораторії підприємства

Національне агентство з акредитації України (НААУ) підтвердило компетентність випробувальної лабораторії АТ «Сумський завод« Насосенергомаш », видавши заводу атестат, який дає право проводити функціональні, конструктивні, ергонометричні випробування насосів і агрегатів електронасосних на їх основі.

НААУ є асоційованим членом Європейської кооперації з акредитації (ЕА) та підписантом Багатосторонньої Угоди з ЕА (ЕА MLA) через Двосторонню Угоду про визнання (ЕА BLA) за напрямками акредитації випробувальних та калібрувальних лабораторій, органів з сертифікації продукції, органів з сертифікації систем менеджменту, органів по сертифікації персоналу та органів з інспектування.

Також НААУ є повноправним членом Міжнародної кооперації з акредитації лабораторій (ILAC) та підписантом Угоди про взаємне визнання (ILAC MRA) за напрямками акредитації випробувальних та калібрувальних лабораторій та органів з інспектування. Таким чином, акредитація, яку надає НААУ в вищенаведених сферах, є еквівалентною акредитації, що надається національними органами з акредитації – підписантами ILAC MRA в більш ніж 80 країнах світу .

Сьогодні АТ «Сумський завод« Насосенергомаш »- єдиний в Україні виробник відцентрових насосних агрегатів, випробувальна лабораторія якого сертифікована за нормами і правилами, визнаними міжнародною спільнотою.

Розроблено в студії "ТриА"