Акціонерне товариство «Сумський завод «Насосенергомаш» оголошує конкурс з відбору суб’єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з аудиту за результатами фінансово-господарської діяльності Підприємства у 2022 році

КРИТЕРІЇ ВІДБОРУ

Оцінка конкурсних пропозицій учасників здійснюється за такими критеріями:

ПРЕДМЕТ ТА ОБ’ЄМ ПЕРЕВІРКИ

Завдання з обов’язкового аудиту фінансової звітності включає:

ПОРЯДОК ПОДАННЯ КОНКУРСНИХ ПРОПОЗИЦІЙ

Разом з конкурсною пропозицією надаються підтвердні документи разом з їх описом.

Для участі у конкурсі претенденти подають такі документи:

Всі документи подаються українською мовою (чи перекладені на українську мову) у письмовій формі за підписом уповноваженої посадової особи суб’єкта аудиторської діяльності. Копії документів, що подаються у складі конкурсної пропозиції, повинні бути завірені відміткою «Згідно з оригіналом» із зазначенням назви посади, прізвища та ініціалів особи, яка завірили копію, її особистого підпису, дати завірення копії, засвідченої печаткою (за наявності).

Дата початку проведення конкурсу – 14.02.2022 року.

Строк подання документів –24.02.2022 року включно.

Документи надсилайте, будь ласка, електронною поштою на адресу: ootiz@nempump.com,

Оригінали та завірені копії документів прохання надіслати Наглядовій раді за поштовою адресою: 40011 м. Суми, пл. Привокзальна, 1.

Контактні особи: Голова Комітету Наглядової ради з питань аудиту Назаренко Наталія Вікторівна, тел.0542-66-49-99

Документи, що надійшли після встановленого строку або подані не в повному обсязі чи з порушенням умов Конкурсу, не розглядатимуться. Результати конкурсу будуть розглянуті та затверджені Комітетом Наглядової ради з питань аудиту.

Про результати конкурсу всіх учасників, що приймали участь, буде повідомлено електронною поштою в термін не пізніше 04.03.2022 року.

Порядок проведення конкурсу з відбору суб’єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності АТ «Сумський завод «Насосенергомаш», розроблений Комітетом Наглядової ради з питань аудиту, затверджений рішенням засідання Наглядової ради (Протокол №61 від 14.02.2019р.) додається до даного оголошення.

Порядок провдення конкурсу з відбору суб’єктів аудиторської діяльності

Тендерна документація

Розроблено в студії "ТриА"