Соц. відповідальність

 

 

 

Приложение №1 (1542684 v1)

Приложение №2 (1542685 v1)

 

 

 

 

 

 

 

Соціальна відповідальність

Первинна профспілкова організація АТ  “Сумський завод «Насосенергомаш” є організаційною ланкою Сумського обласного комітету профспілки працівників машинобудування та металообробки України. Немає такої сфери діяльності в АТ “Сумський завод «Насосенергомаш”, яка залишалася б без уваги профспілки. На профспілковому обліку перебуває 2170 осіб працюючих членів профспілки і 1037 непрацюючих пенсіонерів, колишніх працівників заводу. У своїй структурі профспілкова організація має 39 профспілкових організацій цехів і відділів підприємства. Робота профспілкової організації проводиться відповідно до Закону України “Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності”, Статутом профспілки працівників машинобудування та металообробки України та іншими нормативними актами.

Керує роботою первинної профспілкової організацією профспілковий комітет, який обирається на профспілковій конференції підприємства. На звітно-виборній конференції первинної профспілкової організації АТ “Сумський завод «Насосенергомаш” 7 квітня 2015 року головою профкому обрано Беспалая Тетяна Володимирівна.

Склад профспілкового комітету

Профспілковий комітет здійснює контроль за дотриманням трудового законодавства, колективного договору, інших нормативних правових актів, що містять норми трудового права, а також виконує взяті на себе колдоговірної зобов’язання. Колективний договір є правовим актом, що регулює соціально-трудові відносини в АТ, який встановлює пільги, переваги та умови праці, більш сприятливі в порівнянні з встановленими законами, іншими нормативними актами, угодами. Обов’язком профспілки є здійснення контролю за дотриманням законодавства про працю та положень Колективного договору. Двічі на рік проводиться перевірка його виконання, внесення змін і доповнень, а також реєстрації в місцевих органах виконавчої влади. Всі підрозділи підприємства отримують необхідну кількість примірників колдоговору, а також мають можливість ознайомитися з ним і всіма внесеними змінами в електронному вигляді на загальному ресурсі підприємства Інфо-буф. Щомісяця відбувається інформування про результати виробничо-економічної діяльності, про фінансове становище і про виконання соціальних програм. При необхідності і за бажанням працівників, профкомом організовуються зустрічі з головними фахівцями заводу і головою правління. Основним напрямком діяльності первинної профспілкової організації є захист трудових і соціально-економічні інтересів працівників АТ. Проводиться робота по оздоровленню працівників, поліпшення виробничого побуту, забезпечення засобами індивідуального захисту, проведення спортивних змагань, спартакіад та розвитку художньої самодіяльності. Профспілкова організація займається не тільки захистом прав, але і дає можливість реалізувати себе, відстоювати свої інтереси і права.

Розроблено в студії "ТриА"