Інформація емітента

Шановний акціонер!

Відповідно до Вимог про положення про винагороду та звіту про винагороду членів наглядової ради та виконавчого органу акціонерного товариства, затверджених рішенням НКЦПФР від 25.09.18 №659, просимо ознайомитися з Проектом Звіту про винагороду членів Правління АТ «Сумський завод «Насосенергомаш» за 2020 рік, що затверджений рішенням Комітету Наглядової ради з питань визначення винагороди посадовим особам та з питань призначень (Протокол №4 від 22.06.2021р.). Ваші пропозиції можна надсилати за адресою: 40011, м. Суми, пл. Привокзальна, 1; тел. (0542)70-00-49; (0542) 70-00-16; адреса ел. пошти: ootiz@nempump.com.

Строк для надання пропозицій  — до 07.07.2021р. включно.

 

Розкриття інформації та звітності емітента

Календарний план розміщення на 2019 рік

Календарний план розміщення на 2020 рік

Зміни до календарного плану

Зміни до календарного плану розміщення на 2020 рік

Календарний план розміщення на 2021 рік

Календарний план розміщення на 2022 рік

Особлива інформація

Особлива інформація від 18.04.2011 (рішення емітента про утворення представництва)

Особлива інформація від 21.04.12 (відомості про зміну складу посадових осіб емітента)

Особлива інформація від 24.04.12 (відомості про зміну складу посадових осіб емітента)

Особлива інформація від 04.07.12 (відомості про зміну складу власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій)

Особлива інформація від 28.02.13 (відомості про зміну складу посадових осіб емітента)

Особлива інформація від 29.03.13 (відомості про зміну складу посадових осіб емітента)

Особлива інформація від 11.07.13 (рішення емітента про утворення представництва)

Особлива інформація від 16.04.14 (відомості про зміну складу посадових осіб емітента)

Особлива інформація від 10.07.14 (відомості про зміну складу посадових осіб емітента)

Особлива інформація від 11.07.14 (відомості про зміну складу посадових осіб емітента)

Особлива інформація від 03.10.14 (відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій)

Особлива інформація від 21.10.14 (відомості про зміну складу посадових осіб емітента)

Особлива інформація від 27.10.14 (відомості про зміну складу посадових осіб емітента)

Особлива інформація від 15.04.15 (відомості про зміну складу посадових осіб емітента)

Особлива інформація від 18.04.2016 (рішення емітента про припинення представництва)

Особлива інформація від 19.04.2016 (відомості про зміну складу посадових осіб емітента)

Особлива інформація від 02.07.2016 (Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій)

Особлива інформація від 30.09.2016 (Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів)

Особлива інформація від 04.10.2016 (Відомості про зміну  власників, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій)

Особлива інформація від 20.10.16 (Відомості про зміну  власників, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій)

Особлива інформація від 21.11.16 (Відомості про зміну  власників, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій)

Особлива інформація від 20.12.16 (Відомості про зміну складу посадових осіб емітента)

Особлива інформація від 21.12.16 (Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких  є заінтересованість) 

Особлива інформація від 17.01.17 (Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів) 

Особлива інформація від 19.04.2017 (відомості про зміну складу посадових осіб емітента)

Особлива інформація від 19.04.17 Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

Особлива інформація від 02.10.17  Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

Особлива інформація від 10.10.17  Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

Особлива інформація від 19.04.2017 (відомості про зміну складу посадових осіб емітента)

Особлива інформація від 22.01.18(Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів)

Особлива інформація від 19.04.18. Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Особлива інформація від 23.04.18 (Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів)

Особлива інформація від 25.04.18 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Особлива інформація від 25.04.18. Відомості про зміну складу посадових осіб емітента.

Особлива інформація від 06.07.18. Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Особлива інформація від 09.07.18. Відомості про зміну власників акцій, яким належить 5 і більше відсотків простих акцій публічного акціонерного товариства.

Особлива інформація від 19.09.18 (Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів)

Протокол засідання Наглядової ради №40 від 19.09.18

Особлива інофрмація від 04.12.18. Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість

Протокол засідання Наглядової ради №48 від 04.12.18

Особлива інформація від 05.12.18. Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

Протокол засідання Наглядової ради №49 від 05.12.18

Особлива інформація від 10.12.18. Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

Протокол засідання Наглядової ради №51 від 10.12.18

Особлива інформація від 26.12.18. Відомості про зміни до статуту, пов’язані зі зміною прав акціонерів.

Особлива інформація від 28.12.18. Відомості про зміну типу акціонерного товариства

Особлива інформація від 31.01.19. Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

Протокол засідання Наглядової ради №57 від 31.01.19

Особлива інформація від 10.04.19.Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

Особлива інформація від 10.04.19.Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів. Кваліфікований електронний підпис на документі (печатка)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента від 23.04.19

Відомості про зміну складу посадових осіб від 23.04.19. Кваліфікований електронний підпис на документі (печатка)

Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів від 23.04.19

Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів від 23.04.19.

Кваліфікований електронний підпис на документі (печатка)

Інформація про затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради від 23.04.19

Інформація про затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради від 23.04.19. Кваліфікований електронний підпис на документі (печатка)

Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів від 03.05.19

Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів від 03.05.19.

Кваліфікований електронний підпис на документі (печатка)

Інформація про затвердження звіту про винагороду членів Правління від 09.07.19.

Кваліфікований електронний підпис на документі (печатка)

Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів від 30.08.19.

Кваліфікований електронний підпис на документі (печатка)

Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів від 25.06.2020

Інформація про затвердження звіту про винагороду членів Правління від 07.07.2020

Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів від 30.12.2020

Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів від 30.12.2020

20.04.2021

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента від 20.04.2021

22.04.2021

Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів від 22.04.21.rtf.p7s.p7s

Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів від 22.04.21.rtf.p7s.p7s

Інформація про затвердження звіту про винагороду членів наглядової ради за 2019 рік від 22.04.21.rtf.p7s.p7s

Інформація про затвердження звіту про винагороду членів наглядової ради за 2020 рік від 22.04.21.rtf.p7s.p7s

08.07.2021

Інформація про затвердження звіту про винагороду членів виконавчого органу від 08.07.21

Відомості про зміну складу посадових осіб від 08.07.2021

27.09.2021

Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів 27.09.2021

30.11.2021

Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість_30.11.2021

9.12.2021

Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість_09.12.2021

22.02.2022

Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість від 22.02.22

2022

Повідомлення про суттєві події

 

Регулярна інформація

Річна інформація

Річний звіт за 2010 р.

Річний звіт за 2011 р.

Річний звіт за 2012 р.

Річний звіт за 2013 р.

Річний звіт за 2014 р.

Річний звіт за 2015 р.

Річний звіт за 2016 р.

Річний звіт за 2017 р.

Річний Звіт за 2018 рік

Річний Звіт за 2018 рік. Кваліфікований електронний підпис на документі (печатка)

Річний звіт за 2019 рік

Річний звіт за 2020 рік

 

Проміжна інформація

Проміжна інформація за 3 квартал 2021 року

Проміжна інформація за 4 квартал 2021 року

 

Аудиторський висновок

Аудиторський висновок 2010 року,ч.1

Аудиторський висновок 2010 року,ч.2

Аудиторський висновок 2010 року,ч.3

Аудиторський висновок 2010 року,ч.4

Аудиторський висновок 2010 року,ч.5

Аудиторський висновок 2011 року,ч.1

Аудиторський висновок 2011 року,ч.2

Аудиторський висновок 2011 року,ч.3

Аудиторський висновок 2011 року,ч.4

Аудиторський висновок 2012 року,ч.1

Аудиторський висновок 2012 року,ч.2

Аудиторський висновок 2012 року,ч.3

Аудиторський висновок 2012 року,ч.4

Аудиторський висновок 2012 року,ч.5

Аудиторський висновок 2012 року,ч.6

Аудиторський висновок 2012 року,ч.7

Аудиторський висновок 2012 року,ч.8

Аудиторський висновок 2012 року,ч.9

Аудиторський висновок 2012 року,ч.10

Аудиторський висновок 2012 року,ч.11

Аудиторський висновок 2012 року,ч.12

Аудиторський висновок 2013 року

Аудиторський висновок 2014 року

Аудиторський висновок 2015 року

Аудиторський висновок 2016 року

Звіт незалежного Аудитора за 2017 рік

Фінансова звітність

Фінансова звітністьза 2018 рік зі Звітом аудитора

Консолідована фінансова звітність за 2018 рік зі Звітом аудитора

Звіт про управління за 2018 рік

Фінансова звітність за 2019 рік зі Звітом аудитора

Звіт про управління за 2019 рік

Консолідована фінансова звітність за 2019 рік зі Звітом аудитора

Консолідований Звіт про управління за 2019 рік

Звіт про управління за 2018 рік

Фінансова звітність за 2019 рік зі Звітом аудитора

Звіт про управління за 2019 рік

Консолідована фінансова звітність за 2019 рік зі Звітом аудитора

Консолідований Звіт про управління за 2019 рік

26.04.2021

Фінансова звітність за 2020 рік зі Звітом аудитора

Звіт про управління за 2020рік

Звіт про корпоративне управління за 2020 рік

 

Звіт Ревізійної комісії

Звіт ревізійної комісії за 2010 рік

Звіт ревізійної комісії за 2011 рік, ч.1

Звіт ревізійної комісії за 2011 рік, ч.2

Звіт ревізійної комісії за 2011 рік, ч.3

Звіт ревізійної комісії за 2011 рік, ч.4

Звіт ревізійної комісії за 2012 рік, ч.1

Звіт ревізійної комісії за 2012 рік, ч.2

Звіт ревізійної комісії за 2013 рік

Звіт ревізійної комісії за 2014 рік

Звіт Ревізійної комісії за 2015 рік

Звіт Ревізійної комісії за 2016 рік

Звіт Ревізійної комісії за 2017 рік

Загальні збори акціонерів-2011

Протокол чергових загальних зборів акціонерів від 18.04.2011

Підсумки голосування по питанням порядку денного чергових загальних зборів акціонерів від 18.04.2011

Загальні збори акціонерів-2012

Повідомлення про проведення чергових загальних зборів акціонерів від 24.04.2012

Протокол чергових загальних зборів акціонерів від 24.04.2012

Підсумки голосування по питанням порядку денного чергових загальних зборів акціонерів від 24.04.2012

Загальні збори акціонерів-2013

Повідомлення про проведення чергових загальних зборів акціонерів від 24.04.2013

Протокол чергових загальних зборів акціонерів від 24.04.2013

Підсумки голосування по питанням порядку денного чергових загальних зборів акціонерів від 24.04.2013

Загальні збори акціонерів-2014

Повідомлення про проведення чергових загальних зборів акціонерів від 16.04.2014

Протокол чергових загальних зборів акціонерів від 16.04.2014

Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів від 4.06.2014

Підсумки голосування по питанням порядку денного чергових загальних зборів акціонерів від 16.04.2014

Протокол позачергових загальних зборів акціонерів від 04.06.2014

Підсумки голосування позачергових загальних зборів акціонерів від 04.06.2014

Загальні збори акціонерів-2015

Повідомлення про проведення чергових загальних зборів акціонерів від 15.04.2015

Повідомлення про зміни в порядку денному чергових загальних зборів акціонерів від 15.04.2015

Протокол чергових загальних зборів акціонерів від 15.04.2015

Підсумки голосування по питанням порядку денного чергових загальних зборів акціонерів від 15.04.2015

Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів 04.09.2015

Протокол позачергових загальних зборів акціонерів 04.09.15

Підсумки голосування по питанням порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів від 04.09.2015

Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів 01.10.15

Протокол позачергових загальних зборів акціонерів від 01.10.2015

Підсумки голосування по питанням порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів від 01.10.2015

Загальні збори акціонерів-2016

Повідомлення про проведення чергових загальних зборів акціонерів 19.04.2016

Повідомлення про зміни в порядку денному чергових загальних зборів акціонерів 19.04.2016

Протокол чергових загальних зборів акціонерів від 19.04.2016

Підсумки голосування з питань порядку денного чергових загальних зборів акціонерів від 19.04.2016

Загальні збори акціонерів-2017

Повідомлення про проведення чергових загальних зборів акціонерів 19.04.2017 р.

Протокол річних загальних зборів акціонерів 19.04.2017р.

Підсумки голосування з питань порядку денного чергових загальних зборів акціонерів від 19.04.2017 р.

Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів 22.12.2017

Повідомлення про внесення змін до проекту порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів 22.12.17

Проект порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів 22.12.17 з урахуванням змін

Повідомлення про те, що позачергові загальні збори акціонерів 22.12.17 не відбулись

Загальні збори акціонерів-2018

Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів 25.04.2018_

Інформація про загальну кількість акцій та про кількість голосуючих акцій згідно Переліку станом на 24 годину 19.04.18

Повідомлення про внесення змін до проекту порядку денного річних загальних зборів акціонерів 25.04.18

Порядок денний річних загальних зборів акціонерів 25.04.2018 з урахуванням змін_

Інформація про загальну кількість акцій та про кількість голосуючих акцій згідно Переліку станом на 24 годину 19.04.18

Протокол Річних загальних зборів акціонерів від 25.04.18

Підсумки голосування з питань порядку денного річних загалних зборів акціонерів від 25.04.2018

Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів 26.12.18

Інформація про загальну кількість акцій та про кількість голосуючих акцій згідно Переліку станом на 24 годину 15.11.18

Інформація про загальну кількість акцій та про кількість голосуючих акцій згідно Переліку станом на 24 годину 19.12.18

Протокол позачергових загальних зборів акціонерів від 26.12.18

Підсумки голосування з питань порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів від 26.12.2018

Загальні збори акціонерів-2019

Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів 23.04.19

Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів 23.04.19. Кваліфікований електронний підпис на документі (печатка)

Інформація про загальну кількість акцій та про кількість голосуючих акцій згідно Переліку станом на 24 годину 06.03.19

Інформація про загальну кількість акцій та про кількість голосуючих акцій згідно Переліку станом на 24 годину 06.03.19_Кваліфікований електронний підпис на документі (печатка)

Інформація про загальну кількість акцій та про кількість голосуючих акцій згідно Переліку станом на 24 годину 17.04.19

Інформація про загальну кількість акцій та про кількість голосуючих акцій згідно Переліку станом на 24 годину 17.04.19. Кваліфікований електронний підпис на документі (печатка)

Підсумки голосування з питань порядку денного річних загальних зборів акціонерів від 23.04.2019

 

Загальні збори акціонерів-2020

Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів 15.04.2020

Інформація про загальну кількість акцій та про кількість голосуючих акцій згідно Переліку станом на 24 годину 02.03.2020

Повідомлення про суттєві події. Скасування загальних зборів, скликаних на 15.04.2020

 

Загальні збори акціонерів-2021

Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів 22.04.2021

Інформація про загальну кількість акцій та про кількість голосуючих акцій згідно Переліку станом на 24 годину 09.03.2021

Інформація про загальну кількість акцій та про кількість голосуючих акцій згідно Переліку станом на 24 годину 16.04.21.doc.p7s.p7s

 

Корпоративні документи

Статут Товариства

Положення про Загальні збори акціонерів Товариства

Положення про Наглядову раду Товариства

Положення про Правління Товариства

Свідоцтво про державну реєстрацію випуску акцій

Положення про Відокремлений структурний підрозділ (Представництво в м. Києві)

Положення про комітет Наглядової ради з питань аудиту

Положення про комітет Наглядової ради з питань призначень і винагород

Положення про винагороду членів Правління Товариства

Положення про винагороду членів Наглядової ради

Афілійовані особи

Афілійовані особи Товариства

Афілійовані особи

Розроблено в студії "ТриА"