Підготовка кадрів

АТ “Сумський завод “Насосенергомаш” є соціально відповідальним підприємством.

Відповідальність

Підприємство прагне відповідати кращим практикам у сфері корпоративної соціальної відповідальності та сталого розвитку, послідовно реалізуючи на практиці принцип конструктивної взаємодії з усіма зацікавленими сторонами, включаючи своїх співробітників, членів їх сімей, населення регіонів присутності компанії, держава і суспільство в цілому.

З перших днів своєї діяльності АТ «Сумський завод« Насосенергомаш »розглядає інтереси бізнесу в нерозривному зв’язку з його соціальними і етичними аспектами, розуміючи, що головним джерелом і запорукою її успіху є співробітники компанії.

Принципи роботи

Створення сприятливих умов праці і турбота про життя, здоров’я, благополуччя співробітників.

Справедлива мотивація, що забезпечує гідну матеріальну винагороду за свою працю.

Навчання і розвиток персоналу, як основи підвищення професійної майстерності і реалізації потенціалу кожного співробітника.

Створення умов для повноцінного відпочинку і розвитку співробітників і членів їх сімей у позаробочий час.

Формування серед співробітників загальної корпоративної культури і почуття прихильності інтересам компанії.

Скорочення негативного впливу виробничої діяльності компанії на навколишнє середовище.

Чесні конструктивні відносини зі споживачами, постачальниками та підрядниками.

Забезпечення суворого дотримання законодавства.

Для гарантування виробництва безпечної та якісної продукції, створення безпечних умов праці та раціонального використання природних  ресурсів  в  АТ «Сумський завод « Насосенергомаш » впроваджена інтегрована система менеджменту, акредитована Міжнародним Бюро VERITAS, яка включає в себе Систему менеджменту навколишнього середовища відповідно до вимог стандарту ISO 14001: 2004 і Систему менеджменту охорони праці та промислової безпеки відповідно до вимог стандарту OHSAS 18001: 2007.

Підготовка кадрів

Здійснюється навчання фахівців для роботи на новому обладнанні.

В системі внутрішньозаводського навчання в якості викладачів теоретичного навчання та інструкторів виробничого навчання задіяно понад 300 висококваліфікованих працівників підприємства. Навчання проводиться в групах та індивідуально за робітничими професіями:

і т.д.

Щорічно отримують нові професії та підвищують розряди понад 150 робітників. Проходять навчання на курсах цільового призначення близько 3500 осіб.

На підприємстві обладнано 3 спеціалізованих навчальних кабінети загальною площею – 110,91 м2. Виробниче навчання проводиться безпосередньо на робочих місцях в структурних підрозділах.

Кращі працівники отримують державні премії та нагороди. За багаторічну і сумлінну працю 159 співробітникам підприємства присвоєно звання «Ветеран заводу « Насосенергомаш », 18 співробітників отримали звання « Заслужений працівник заводу «Насосенергомаш».

.

 

Розроблено в студії "ТриА"